Disciplines

At this stage the information about the disciplines is exclussively at Bulgarian. You you have questions, do not hesitate to contact us.

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 ОКС Бакалавър 8698
2 ОКС Магистър 8388
3 Икономика ( семестър 1 ) 5195
4 ЕТМ - Електротехнически материали 19255
5 Програмиране и използване на компютри - част 2 ( семестър 2 ) 5251
6 Хидравлични машини и пневматика ( семестър 4 ) 6210
7 Tехника на високите напрежения ( семестър 5 ) 5348
8 Техническа безопасност ( семестър 5 ) 6023
9 Механична част на електрически мрежи ( семестър 5 ) 5716
10 Електрически мрежи и системи ( семестър 5 ) 6648
11 МЕЕС - Моделиране в електроенергийните системи 15397
12 Строителство на електрически мрежи ( семестър 6 ) 4874
13 Технология на електропроизводството ( семестър 6 ) 4655
14 Електрически мрежи и системи - курсов проект ( семестър 6 ) 6702
15 ЕЧЕЦП - Електрическа Част на Електрически Централи и Подстанции 9607
16 КСЕЕС - Къси съединения в електроенергийните системи 12737
17 Релейна защита ( семестър 7 ) 5115
18 Изпитвания на електрически съоръжения ( семестър 7 ) 4711
19 Собствени нужди на електрически централи ( семестър 7 ) 5088
20 ЕЧЕЦП - проект (Електрическа част на електрически централи и подстанции) 12725
21 Електрически мрежи на населените места ( семестър 7 ) 5291
22 Автоматизация на ЕЕС ( семестър 8 ) 4551
23 Дистанционно управление в ЕЕС ( семестър 8 ) 5218
24 Дистанционно управление в ЕЕС - курсов проект ( семестър 8 ) 4663
25 Компютърни изследвания в ЕЕС ( семестър 8 ) 4755
26 Техническа експлоатация на електрически централи и мрежи ( семестър 8 ) 5186
27 УЕЕС - Устойчивост на електроенергийните системи 12686

Latest news