Научи повече защо и какво

Питаш се какво е Електроенергетика, защо да я изучаваш, какво можеш да работиш след като завършиш и какви са предимствата на професията – това е мястото.

Практически опит

Виж нашата богата лабораторна база, изграждана в продължение на десетилетия и непрекъснато модернизирана, за да отговаря на новостите в практиката.

Запознай се с нас

Запознай се с нашия висококвалифициран екип, който освен в учебната работа има богат опит в научната и приложна дейност, с партньори от различни страни.

Обучение

Изберете измежду нашите образователни и научни степени

Бакалавър

Магистър

Доктор

Защо да избереш специалност Електроенергетика

Добро заплащане

Професията с второто най-високо заплащане в страната. Убеди се сам и виж статистиката.

Престижна професия

Предизвикателна и обществено значима работа с изключително широко поле на реализация.

Labs

Лабораторна база

Уникална за страната лабораторна база, максимално близка до практиката. Разгледай тук.

Обучение в Практиката

Периодични обучения в реални електроенергийни обекти в цялата страна.

Мнения

Какво казват реализиралите се студенти за нас

"Съзнавам, че често студентите не могат да оценят всичко, докато са все още в университета, но аз имах възможността да натрупам международен опит по специалността и дори да работя с университети от Западна Европа и Канада и мога напълно отговорно да заявя, че подготовката, която катедра Електроенергетика към ТУ-Варна предоставя е специализирана, с широко практическо приложение, и е на световно ниво!"
Д-р инж. Константин Герасимов
Operations Specialist, EPCOR Transmission & Distribution, Canada
"Специалност Електроенергетика осигурява знания в областта на професия с дългогодишни традиции, но и с активно развитие в наши дни и с очакване на още по-големи предизвикателства в бъдеще. Екипът на катедра Електроенергетика умело съчетава натрупания дългогодишен опит и съвременен подход и подготвя студентите теоретично и практически в отговор на все по-големите изисквания на нашето съвременно общество, с което се прави плавен преход от процеса на обучение към професионалната реализация, както в индустрията, така и в научните среди."
Инж. Диян Илиев
началник отдел "Дистанционен отчет и системи за отчитане", Електроразпределение Север АД
"От ТУ-Варна, освен солидни теоретични знания, получих и доста добър практически опит, които ми предоставиха изключителната възможност за добра реализация и кариера, както като инженер, така и в последствие като ръководител. От интервютата и работата с различни експерти в България и по света, смея да твърдя, че по качество на обучението, катедра Електроенергетика надминава много от международните реномирани университети."
Д-р инж. Станислав Йорданов
Ръководител направление „Електроразпределение и електрификация“, ENGIE Impact, Белгия

Интересни Факти

Постижения, с които се гордеем

0 +

Завършили Студенти

0

Години История

0 +

Средна Заплата в Сектора

Към началото