Лаборатория 708E

Лаборатория 708E

Релейна защита и автоматизация на електроенергийните системи

Лабораторията е създадена през 1975 г. за осигуряване на практическото обучение на студентите изучаващи принципите и действието на използваните в практиката релейни защити и автомати. В лабораторията студентите се обучават по дисциплините: „Релейна защита“, „Автоматизация на електроенергийните системи“, „Електроенергетика“ , „ Системи за защита и управление в електроснабдителните предприятия“ и „Цифрови релейни защити”. Тя е изградена с помощта и активното съдействие на преподаватели и специалисти от практиката, както и на студенти – дипломанти от катедрата. Създадени са 12 работни места с лабораторни постановки, в които са включени релета, релейни защити и автомати, използвани в реални електроенергийни обекти. За проверката, настройката и изпитването им се използва такава помощна апаратура и измервателна техника, с каквато са снабдени лабораториите по релейна защита и автоматика от практиката. Лабораторията е изцяло обновена в периода 2016-2019 г. и оборудвана с всички видове интелигентни електронни устройства – цифрови релейни защити, автоматизация и контролно-измервателна апаратура.

Към началото