Семинарна Зала 109РСС

109РСС

Семинарна зала

Зала за провеждане на семинарни упражнения. Тя е оборудвана със съвременна презентационна техника.

Към началото