Обучение в реални обекти

Обучение в реални електроенергийни обекти 2016

Христос Воскресе!

В навечерието на най-светлия християнски празник, катедра „Електроенергетика“, ТУ-варна организира за своите студенти поредното „Обучение в реални електроенергийни обекти 2016“. В него се включихме осем преподаватели и 34 студента от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ – редовно и задочно обучение.

Главният организатор и ръководител на събитието – доц. д-р инж. Йончо Каменов, ръководител на катедра “Електроенергетика”, бе избрал обекти в Северна България с акцент на посещението в АЕЦ „Козлодуй“.

През първия ден, на път към атомната централа, посетихме системната подстанция „Мизия“ 400/220/110 kV, намираща се на територията на МЕР Плевен, която се явява основен възел при преноса на произведената електроенергия от АЕЦ Козлодуй към Североизточна и Централна България.

Ръководителят на подстанцията запозна групата със схемите на разпределителната уредба и основните съоръжения, като ни разведе на територията на обекта отговаряйки на множеството въпроси, които му отправихме.

Вторият ден бе предназначен за обучение в атомната електроцентрала. Добрата координация с организаторите пролича още при задължителния инструктаж при такива посещения, проведен от инж. Иво Аврамов. Подробна информация за оборудването и принципите на действие получихме от инж. Румен Кошутански, ръководител-група “Електрооборудване”, и инж. Илиан Драганчев, енергетик ЕЕО. По време на обхода бяхме запознати с безопасната експлоатация на съоръженията и обслужването на синхронни генератори и силови трансформатори. Специален акцент бе поставен върху спецификата на собствените нужди на АЕЦ “Козлодуй”, както и върху спомагателните системи и уредби в централата. Предоставена ни бе възможност да видим машинна зала на 6 блок, КРУ-к.20.40, трансформаторна площадка, ново резервно захранване, както и дизелгенераторна станция 6GV, първа система.

В програмата за посещение беше включен и цех  “Открита разпределителна уредба” (ОРУ). Там се запознахме с главна схема на ОРУ – АЕЦ “Козлодуй”, системна противоаварийна автоматика (системна ПАА), релейна защита и автоматика (РЗА) на електропроводи 400 kV, както и с устройството и принципа на действие на елегазов прекъсвач, разединител за 400 kV и въздухоструен прекъсвач за 110 kV. Специално за нас беше подготвена демонстрирация от сектор “Експлоатация” на цех ОРУ на технологични операции с тези прекъсвачи и разединители.

Огромно впечатление ни направи Пълномащабния симулатор за блокове ВВЕР-1000 в Учебно-тренировъчния център. Евгени Гълъбов, главен дежурен АЕЦ, отговори на редица въпроси относно възможните сценарии за “събития” и “инциденти”, с които операторите трябва да се справят по време на обучението си. Той обясни и правилата за полагане на изпити и лицензиране на ядрените оператори от Агенцията за ядрено регулиране. Отново, специално за нас, бе направена симулация на аварийно спиране на реактор и справяне с такава сложна ситуация. Изумлението от стотиците сигнали и звукови сигнализации, които се включиха, се вижда на снимките.

Снимането от посетителите в централата е абсолютно забранено, но домакините се бяха погрижили и с двете групи, на които бяхме разделени, се движиха професионални фотографи. За да подготвя този материал използвах снимките и брой 19 на техния бюлетин „АЕЦ вести“, които светкавично ни бяха изпратени.

На третия ден бе предвидено посещение на ВЕЦ „Видима“. Той се намира в северната част на Централна Стара планина (под връх Ботев). Надморската височина е 692,55 m. Разположен е в края на квартал „Видима“ на гр. Априлци, обл. Ловеч, където се смесват реките Лява Видима и Пръскалска. Предназначението на централата е да произвежда електроенергия от вода при пад 280,5м. Част от водата (до 207 lit/sec) се подава за питейни нужди на ВиК „Бяла“ – гр. Севлиево. Централата е в експлоатация от 1951 година. В централата са инсталирани три агрегата с турбини тип „Пелтон“ с обща инсталирана мощност 3,3 MW.

Студентите видяха на практика как оборудване, въведено в експлоатация през 50те години на миналия век, продължава да произвежда електроенергия. Причината за това не е само, че е произведено в Швейцария, а и отдадеността към работата на специалистите, които го обслужват.

Последният ден бе предназначен за посещение на подстанция „Царевец“ 400/110 kV, намираща се на територията на МЕР Горна Оряховица. Домакините ни бяха подготвили впечатляваща програма. Разгледахме командна зала изпълнена с класическо дистанционно управление от мнемо схема на прекъсвачите и разединителите в откритата разпределителна уредба, уредба за собствени нужди – КРУ, акумулаторна батерия и залата, в която са разположени релейните защити и автоматиката, отговарящи за безпроблемната експлоатация на уредбите. „Черешката на тортата“ бяха демонстрациите на включване и изключване на разединител 400 kV под напрежение без товар и тест на системата за пожарогасене на един от трансформаторите.

Организаторът на събитието, доц. д-р инж. Йончо Каменов, се беше погрижил мероприятието да е съпроводено с богата културна програма.

Специални благодарности и към шофьора Георги Митаков, който беше толкова обаятелен, че ни убеди да направим осем километров преход по туристическа пътека от Боженци до Трявна – едно наистина запомнящо се изживяване.

В едно интервю доц. Каменов обеща, че такива мероприятия ще станат ежегодни. Не ни остава нищо друго освен да му изкажем специални благодарности и да следим с готовност да му помагаме за изпълнение на дадената дума.

Към началото