Лаборатория 823E

Лаборатория 823E

Техническа безопасност

През 1989 г. е създадена лаборатория „Охрана на труда“ със специализирани лабораторни изпитвателни постановки. В лабораторията се провеждат практическите знания по дисциплината „Техническа безопасност“ за всички електротехнически специалности, „Индустриален мениджмънт“ и „Топлотехника“.

Обучението по „Техническа безопасност“ е с инженерно-приложна насока и дава възможност за създаване на навици и умения, свързани с осигуряването на безопасни и здравословни условия на работа в производствени предприятия, учреждения и фирми.

Към началото