Дипломни работи – магистри

Указания за разработване на дипломна работа

Дипломните работи в катедра Електроенергетика се изработват по утвърден шаблон. Неговото използване е задължително за всички дипломанти.

Необходимо е да си изберете тема от списъка по-долу и да се свържете с ръководителя, за да проверите дали тя е все още свободна и да уточните детайлите.

Теми за дипломна работа за ОКС магистър за уч. 2021/2022

Към началото