Академичен Състав

доц. д-р инж. Йончо Каменов

Научна дейност в ResearchGate и Scopus

каб. 806E

j.kamenov@tu-varna.bg

Yoncho_512x512
Yulian_512x512a

доц. д-р инж. Юлиан Рангелов

Декан на Електротехнически факултет
Научна дейност в ResearchGate и Scopus

каб. 806E

y.rangelov@tu-varna.bg

доц. д-р инж. Николай Николаев

Ръководител на катедрата
Научна дейност в ResearchGate и Scopus

каб. 804E

n.nikolaev@tu-varna.bg

EE-0005
Milena_512x512

доц. д-р инж. Милена Иванова

Научна дейност в ResearchGate и Scopus

каб. 824Е

m.dicheva@tu-varna.bg

гл. aс. д-р инж. Росица Димитрова

Научна дейност в ResearchGate и Scopus

каб. 824Е

r.dimitrova@tu-varna.bg

Rositsa_512x512
Anton_512x512

aс. инж. Антон Филипов

Научна дейност в ResearchGate и Scopus

каб. 805Е

filipov@tu-varna.bg

ас. инж. Димитър Георгиев

Научна дейност в ResearchGate и Scopus

каб. 209Е

d.georgiev@tu-varna.bg

Dimitur_512x512
Към началото