Лекционна зала 814E

Лекционна Зала 814E

Това е основната зала на катедра Електроенергетика, в която се провеждат лекциите. Тя е оборудвана със съвременна презентационна техника.

Към началото