Кандидат-студенти – Магистър

Катедра Електроенергетика предлага три
актуални магистърски програми

Електроенергийни Системи (ЕЕС)

Електроенергиен Мениджмънт (ЕЕМ)

Производство на Електрическа Енергия от Възобновяеми Енергийни Източници (ПЕЕВЕИ)

Към началото