Държавен изпит

Обучението в ОКС Бакалавър завършва с полагане на държавен изпит. За ваше улеснение в синтезиран вид сме разработили всеки един въпрос от конспекта за държавния изпит. Това е минимума от знания, с които трябва да излезете от специалност Електроенергетика.

Завършен е новия формат, в който ще се проведе Държавния изпит по „Електроенергетика“. Той е достъпен в платформата за електронно обучение на ТУ-Варна на адрес:

http://new_e-learning.tu-varna.bg/

За вход използвайте:

  • потребител: вашият фак. номер
  • парола: Student123!

Препоръчваме ви да не сменяте паролата с друга, освен ако не сте 100% сигурни, че няма да я загубите!

В електронната платформа също можете да намерите конспекта и всички разработени теми. Също така, за ваше улеснение са разработени и примерни тестове по всеки раздел, които да ви запознаят с формата на изпита и вида на задаваните въпроси и задачи.

НОСЕТЕ СИ КАЛКУЛАТОР НА ИЗПИТА! (ТЕЛЕФОНИТЕ НЕ СА РАЗРЕШЕНИ!)

По време на изпита ще трябва да решите по един тест за всеки от петте раздела. Както и до сега, за всеки раздел получавате отделна оценка. Ако по някой от разделите оценката е „Слаб 2“, писмената част на изпита се счита за неуспешно издържана и студентите не се допускат до устно събеседване.

Успех!

Към началото