Лаборатории 707E, 827E

Лаборатории 707E, 827E

Електротехнически материали

Лабораторията е създадена през 1971 г. В нея се провеждат упражнения по дисциплините „Електротехнически материали“, „Материалознание” и „Материали и компоненти в електрониката” със студентите от всички специалности на Електротехнически факултет, Факултета по електроника и специалност „Компютърни системи и технологии” на Факултета по изчислителна техника и автоматизация.

В лаборатория „Електротехнически материали“ се извършват изпитвания на всички видове електротехнически материали – диелектрици, проводници, полупроводници и магнетици, а също и на някои видове пасивни елементи (резистори, кондензатори и индуктивни бобини) и активни компоненти (транзистори, диоди, оптрони и др.). По-голяма част от апаратурата е специализирана, но лабораторията разполага и със собствени оригинално разработени опитни постановки, част от които са реализирани с участието на студенти и дипломати.

Лаборатория 707Е

Лаборатория 827Е

Към началото