Контакти

Адрес:​

Технически Университет – Варна

катедра Електроенергетика, каб. 816Е

Варна, ул. „Студентска“ № 1

България, 9010

Технически сътрудник

Антоанета Кънчева

a.kancheva@tu-varna.bg

Ръководител на катедрата

Доц. д-р инж. Николай Николаев

n.nikolaev@tu-varna.bg

Катедра Електроенергетика в социалните мрежи

Към началото