Кандидат-студенти Бакалавър

За информация и съдействие за кандидатстване и записване можете директно да се обръщате към доц. Юлиан Рангелов, тел. +359 89 932 8086

Ново

Обучението в специалност Електроенергетика е с 0.00 лева такса за обучение!

Приетите за учебната 2022/2023 година студенти са напълно освободени от заплащането на семестриални такси за обучение през всички четири години на бакалавърския курс.
Специалност Електроенергетика е в научно направление 5.4 Енергетика, което е приоритетно за България и е с второто най-високо заплащане. Поради това Държавата допълнително субсидира студентите, като ги освобождава от такса за обучение.

Защо да избера реализация в сектор Енергетика?

Специалност Електроенергетика ви осигурява престижна професия. Работата, която сферата предлага е предизвикателна и обществено значима. Тъй като това е един от най-големите икономически и критично важни сектори на всяка страна, полето на реализация е изключително широко.

Завършилите специалност Електроенергетика инженери са предпочитани от всички водещи компании в сектора на производството, преноса, разпределението и потребление на електрическа енергия.

Работата в сферата на Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива е с второто най-високо заплащане в страната. Към края на 2021 г. – 2 532 лева . Убеди се сам и виж статистиката.

Обучението, което Технически университет – Варна предлага по Електроенергетика, дава на завършилите много конкретни знания за целия цикъл от производството до потреблението на електрическата енергия, което им осигурява конкурентно предимство пред всички останали електроинженери на пазара на труда.

Знания

В каква форма мога да се обучавам и какви дисциплини ще изучавам?

Специалност Електроенергетика се предлага в две форми на обучение:

Redovno

Редовна

Продължителност - 4 години, 8 семестъра. Тази форма е подходяща за неработещи и предлага двойно по-голяма аудиторна заетост и задълбочено обучение.

Zadochno

Задочна

Задочна – 5 години, 10 семестъра. Тази форма е подходяща за съвместяващи работа и учене, като преобладава извънаудиторната заетост.

Учебните дисциплини можете да разгледате тук.

Какво ще работите

Какви са длъжностите, които ще мога да заемам?

Къде ще работите

Кои са обектите, в които ще упражнявам професията?

Centrali

Електрически централи aтомни, термични, от възобновяеми източници (водни, вятърни, слънчеви, геотермални и др.)

Podstancii

Подстанции и електропреносни мрежи, чрез които електрическата енергия се пренася от централите до разпределителните мрежи

Dispecherski

Диспечерски управления, които организират функционирането на електроенергийната система

Elektroenergien

Електроенергиен системен оператор – електропреносното предприятие на страната

Elektrorazpredelitelni

Електроразпределителни дружества (EVN, CEZ, ENERGO-PRO), които доставят електрическата енергия до всеки дом, завод или обществена сграда

Проектантски бюра и компании за електроизграждане

Умения

Разполагаме с богата и съвременна лабораторна база на стойност над 1 млн. лева

708

Релейна защита и автоматизация

710

Електрически централи и подстанции

711

Интелигентни електрически мрежи

719

Техника на
високите
напрежения

823

Техническа
безопасност

709

Компютърна
зала

Електротехнически материали

И още много

други лаборатории

Мнения

Вижте от първо лице какво казват реализиралите се в професията инженери за специалност Електроенергетика

"Електроенергетика е широко спектърна специалност, която дава възможност за реализация в различни сфери на електроенергийната система. Изключителният професионализъм и отдаденост на преподавателите ме мотивираха, както през студентските години, така и през почти 20 годишната ми професионалната кариера в ЦДУ ЕСО ЕАД, ENTSO-E и TenneT (Германия). Работата свързана с управлението и развитието на ЕЕС е отговорност, но и удоволствие да прилагаш нови технологии."
Д-р инж. Чавдар Иванов
Управляващ директор GridDigIt Kft., Унгария
"Опитният, ерудиран и креативен екип на катедра Електроенергетика изгражда професионалисти, които са в основата на българската и световна електроенергетика. Подходът на обучение комплексно развива знанията на студентите, като ги запознава подробно теоретично и практически със спецификата на професията. Динамиката на развитие в тази сфера придава допълнителен интерес за работа в нея."
Инж. Станислав Панайотов
Инженер, пренос на електроенергия, поддръжка и ремонт на ел. подстанции, ЕСО ЕАД, МЕР-Варна
"Професия с история и натрупан опит, но и отворена към нови технологии. Обучението в специалност Електроенергетика дава отлична възможност за работа и професионална реализация в тази сфера - от производството на електрическа енергия, през преноса и разпределението, до крайния потребител."
Инж. Свилен Василев
Инженер Пренос на ел. енергия Отдел Режими и РЗА ТДУ "Изток" , ЕСО ЕАД

Социален живот

При нас купонът не спира

При нас е забавно и интересно дори в лабораториите

С обучение в реални електроенергийни обекти

За информация и съдействие за кандидатстване и записване можете директно да се обръщате към
доц. Юлиан Рангелов, тел. +359 89 932 8086

Уверете се сами какво предлагаме

Вратите на специалност Електроенергетика са винаги отворени за посетители.

Как се кандидатства?

Намерете пълна информация за срокове, документи и приемни изпити.

Към началото