Съобщения

Държавен изпит – поправителна сесия

ГРАФИК
за Държавен изпит на дипломантите от
специалност „Електроенергетика“, (ОКС „бакалавър“)
Поправителна сесия
Начало на писмен изпит – 08:30 часа
14.09.2022 г. (сряда)

Име, Презиме, Фамилия

Фак. №

1.

Стефан Калчев Янев

17423109

2.

Светлин Димитров Димитров

18421130

3.

Васил Христов Василев

41642106

График за защита на ДР ОКС магистър 06.2022 г.

ГРАФИК – Поправителна сесия

за защита на дипломни работи на дипломантите от специалност „Електроенергийни системи“, (ОКС „магистър“)

Начало на заседанията на ДИК – 0900 часа 28.06.2022 г. (вторник)

Име, презиме, фамилия

Фак. №

1

Кирил Стоянов Киров

41548612

2

Недко Добринов Недков

20451123

3

Лазар Трифонов Лазаров

20451134

4

Марин Сивелинов Сивов

20453121

5

Йордан Марчев Жеков

20451133

6

Стефан Симеонов Стефанов

20451135

 

Редовна и поправителна сесия за държавен изпит и дипломни защити на студентите ОКС „бакалавър“

 – редовна сесия
21.07.2022 г. – 08:30 – 13:30 – писмен изпит в 121 НУК
21.07.2022 г. – 09:00 – 814Е – защита на дипломни работи в 814Е
22.07.2022 г. – 09:00 – 814Е – устен изпит в 814Е
– поправителна сесия
14.09.2022 г. – 08:30 – 13:30 – писмен изпит в 121НУК
14.09.2022 г. – 09:00 – 814Е – защита на дипломни работи в 814Е
14.09.2022 г. – 14:00 – 814Е – устен изпит в 814Е

Линкове за държавен изпит и дипломни защити

Дипломните защити ще се проведат в Microsoft Teams. Ако ги имате, използвайте си университетските акаунти. Трябва да имате камера и микрофон. Тестова връзка ще се направи в понеделник 7.2.2022 г.

Линковете са както следва:

Понеделник 7.02.2022 г. – пробен линк за тестване на микрофони и камери (от 18 до 19 часа)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa38a828755024696ba86cd63b19b5d57%40thread.tacv2/1644233234589?context=%7b%22Tid%22%3a%2231886941-8a86-4f93-8f42-d140eaea36ad%22%2c%22Oid%22%3a%223df2d776-1016-41a0-9c05-0ab46c06cc2b%22%7d

Вторник 8.02.2022 г.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa38a828755024696ba86cd63b19b5d57%40thread.tacv2/1644233280973?context=%7b%22Tid%22%3a%2231886941-8a86-4f93-8f42-d140eaea36ad%22%2c%22Oid%22%3a%223df2d776-1016-41a0-9c05-0ab46c06cc2b%22%7d

Сряда 9.02.2022 г.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa38a828755024696ba86cd63b19b5d57%40thread.tacv2/1644233308514?context=%7b%22Tid%22%3a%2231886941-8a86-4f93-8f42-d140eaea36ad%22%2c%22Oid%22%3a%223df2d776-1016-41a0-9c05-0ab46c06cc2b%22%7d

Четвъртък 10.02.2022 г.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa38a828755024696ba86cd63b19b5d57%40thread.tacv2/1644233327244?context=%7b%22Tid%22%3a%2231886941-8a86-4f93-8f42-d140eaea36ad%22%2c%22Oid%22%3a%223df2d776-1016-41a0-9c05-0ab46c06cc2b%22%7d

Петък 11.02.2022 г.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa38a828755024696ba86cd63b19b5d57%40thread.tacv2/1644233351187?context=%7b%22Tid%22%3a%2231886941-8a86-4f93-8f42-d140eaea36ad%22%2c%22Oid%22%3a%223df2d776-1016-41a0-9c05-0ab46c06cc2b%22%7d

График за защита на дипломни работи 02.2022 г.

ГРАФИК
за защита на дипломни работи на дипломантите от
специалност „Електроенергийни системи“ (ОКС „магистър“)

Начало на заседанията на ДИК – 09:00 часа
08.02.2022 г. (вторник),
09.02.2022 г. (сряда),
10.02.2022 г. (четвъртък)

Дипломните защити ще бъдат осъществени дистанционно, в платформа Microsoft Teams, за която вече всички имате университетски акаунти. Допълнително ще получите линк към събитието.

Име, презиме, фамилия

Фак. №

08.02.2022 г. (вторник)

1

Бранимир Христов Кузманов

41948002

2

Николай Димитров Стоянов

41948004

3

Стефан Николаев Петров

41942001

4

Пламен Валентинов Димитров

20451130

5

Петър Маринов Радев

20451131

6

Виктор Бориславов Димитров

20451132

7

Мария Йончева Каменова

20451122

8

Павлин Здравков Христов

41942003

9

Лазар Трифонов Лазаров

20451134

10

Николай Красимиров Николаев

20451127

09.02.2022 г. (сряда)

1

Кирил Стоянов Киров

41548612

2

Веселин Петров Зарев

20451129

3

Стефан Йорданов Сарънедялков

20451125

4

Станислав Георгиев Станчев

20451121

5

Жулиета Ивелинова Добрева

20451136

6

Александър Станимиров Иванов

20451126

7

Мирослав Георгиев Железов

41948601

8

Йордан Марчев Жеков

20451133

9

Марин Сивелинов Сивов

20453121

10

Разим Наджи Наим

20451124

11

Иван Иванов Налбантов

20451128

12

Георги Иванов Атанасов

41948005

10.02.2022 г. (четвъртък)

1

Недко Добринов Недков

20451123

2

Владимир Димитров Ненков

41942004

3

Стефан Симеонов Стефанов

20451135

График за Държавен Изпит 08.02.2022 г.

ГРАФИК
за Държавен изпит на дипломантите от специалност „Електроенергетика“, (ОКС „бакалавър“)
Редовна сесия
Начало на писмен изпит – 08:30 часа
08.02.2022 г. (вторник)

Име, Презиме, Фамилия

Фак. №

1.

Иван Георгиев Елков

17421104

2.

Константин Жеков Костов

17421110

Зимна изпитна сесия ОКС магистър уч. 2021/2022 г.

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Редовна изпитна сесия: 22.11.2021 г. – 18.12.2021 г.

Поправителна сесия: 20.12.2021 г. –  15.01.2022 г.

Дисциплина

Дата редовна сесия

Час

Зала

Дата поправителна сесия

Час

Зала

Име на преподавател

1.

ПЕЕО

22.11.2021 г.

9:00

709Е

10.12.2021 г.

9:00

709Е

доц. Й. Каменов

2.

НЕЕС

10.12.2021 г.

9:00

121НУК

20.12.2021 г.

9:00

121НУК

доц. Н. Николаев

3.

ПЕЕСВН

18.12.2021 г.

11:00

709Е

15.01.2022 г.

11:00

709Е

доц. Ю. Рангелов

4.

ЗМИ

27.11.2021 г.

13:00

823Е

07.01.2022 г.

9:00

823Е

гл. ас. Р. Димитрова

5.

УТУПР

27.11.2021 г.

13:00

121НУК

08.01.2022 г.

9:00

121НУК

гл. ас. М. Иванова

6.

МЕЕ

04.12.2021 г.

9:00

421 НУК

08.01.2022 г.

13:00

528НУК

доц. Демирова

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

очаквайте скоро

Разпис за зимен семестър на ОКС магистър уч. 2021/2022

Колеги студенти от ОКС магистър, учебният ви разпис за зимния семестър на учебната 2021/2022 г. е готов. Можете да го изтеглите в цветен вариант от този линк. А на този линк изтеглете версия подходяща за печат. Разписът е комбиниран за редовно, задочно и полегите от подготвителен курс.

Обучението е планирано да бъде присъствено.

Дата на извънредна поправителна сесия за държавен изпит

Колеги, на следната дата ще се проведе извънредна поправителна сесия за държавен изпит на студентите от ОКС бакалавър:

08.02.2022 г. – от 08:00 часа – писмен изпит;
08.02.2022 г. – от 14:00 часа – устен изпит.

График за Държавен изпит

График 
за Държавен изпит на дипломантите от
специалност „Електроенергетика“,  (ОКС „бакалавър“)

Начало на писмен изпит – 0830 часа

26.07.2021 г. (понеделник)

Име, Презиме, Фамилия

Фак. №

1.

Миглена Емилова Маркова

17421102

2.

Петър Маринов Панайотов

17421103

3.

Илиян Йорданов Гочев

17421107

4.

Станимир Стойчев Минчев

17421112

5.

Иван Стойчев Минчев

17421113

6.

Юсмюгюл Мехмед Смаил

17421116

7.

Виктор Славчев Дражев

41442429

8.

Александър Атанасов Дончев

41542408

9.

Тачо Петев Петков

41642404

10.

Хасан Тефик Тефик

41642114

11.

Ивайло Иванов Петров

094075

Към началото