Съобщения

50 години катедра Електроенергетика

Скъпи колеги, дипломирани в катедра Електроенергетика на Технически Университет – Варна!

През април 2024 година се навършва половин век от създаването на катедрата. През тази 50 годишна история специалността са завършили няколко хиляди инженери, които успешно се реализират и работят за развитието на електроенергийния сектор в страната и по света.

За нас, преподавателите в катедра Електроенергетика, ще бъде чест и удоволствие да ви посрещнем и да отпразнуваме заедно този Юбилей!

В рамките на мероприятието са планирани следните дейности:
– Регистрация на участниците (в ТУ – Варна) – 19.04.2024 г.;
– Първа нощувка в избрания хотелски комплекс – 19.04.2024 г.;
– Тържествено откриване в ТУ – Варна – 20.04.2024 г.;
– Празнична вечеря (някой от близките хотелски комплекси) – 20.04.2024 г.;
– Втора нощувка в хотела на 20.04.2024 г.

Регистрацията за участие става чрез попълване на анкета, която можете да достъпите чрез линка отдолу.

Срок за регистрация – 10 декември 2023 г.

КЪМ АНКЕТАТА

График за явяване на поправка на Държавен изпит 13.09.2023

График 
за Държавен изпит на дипломантите

от специалност „Електроенергетика“, (ОКС „бакалавър“)

Поправителна сесия

Начало на писмен изпит – 0830 часа

      13.09.2023 г. (сряда)

Име, Презиме, Фамилия

Фак. №

1.

Стоян Стоянов Симеонов

19421102

2.

Виктор Стоянов Йосифов

19421108

3.

Борис Здравков Чернев

19421110

4.

Сашо Станиславов Георгиев

19421112

5.

Динко Валентинов Димитров

19421113

6.

Салих Исмаилов Салихов

19421115

7.

Александър Тодоров Бойнов

19421116

8.

Валентин Тихомиров Вълканов

19421118

График за държавен изпит 11.07.2023

График 
за Държавен изпит на дипломантите от
специалност „Електроенергетика“,  (ОКС „бакалавър“)

Редовна сесия

Начало на писмен изпит – 0830 часа

      11.07.2023 г. (вторник)

Име, Презиме, Фамилия

Фак. №

1.

Сияна Кирилова Митева

18421125

2.

Стоян Стоянов Симеонов

19421102

3.

Иван Златков Славов

19421104

4.

Беркан Шенол Мехмед

19421106

5.

Виктор Стоянов Йосифов

19421108

6.

Борис Здравков Чернев

19421110

7.

Сашо Станиславов Георгиев

19421112

8.

Динко Валентинов Димитров

19421113

9.

Салих Исмаилов Салихов

19421115

10.

Александър Тодоров Бойнов

19421116

11.

Валентин Тихомиров Вълканов

19421118

12.

Мариян Валентинов Касъров

18423123

13.

Мартин Михайлов Михалев

18423124

Поправителна сесия

Начало на писмен изпит – 0830 часа

      11.07.2023 г. (вторник)

Име, Презиме, Фамилия

Фак. №

1.

Георги Йорданов Йорданов

19421121

График за дипломни защити за ОКС бакалавър 07.2023

ГРАФИК

за защита на дипломни работи на дипломантите от специалност „Електроенергетика“,  (ОКС „бакалавър“)

Редовна сесия

Начало на заседанието на ДИК – 0900 часа в 814Е

11.07.2023 г. (вторник)

Име, презиме, фамилия

Фак. №

1.

Атанас Пламенов Парушев

19421101

2.

Живко Пламенов Иванов

19421107

График за защита на дипломни работи 21.06.2023

ГРАФИК

за защита на дипломни работи на дипломантите от специалност „Електроенергийни системи“, (ОКС „магистър“)

Поправителна сесия

Начало на заседанието на ДИК – 0900 часа в 814Е

21.06.2022 г. (сряда)

Име, презиме, фамилия

Фак. №

1.

Димо Тодоров

20453142

2.

Петър Панайотов

21451126

3.

Иван Найденов

21451128

4.

Илиян Гочев

21453121

5.

Тодор Тодоров

21451124

6.

Радомир Тодоров

21451127

7.

Юсмюгюл Смаил

21451121

График за държавен изпит 01.03.2023 г.

ГРАФИК
за Държавен изпит на дипломантите от
специалност „Електроенергетика“, (ОКС „бакалавър“)
Начало на писмен изпит – 08:30 часа
01.03.2023 г. (сряда)

Име,  Фамилия Фак. №
1. Георги Георгиев 17423114
2. Георги Йорданов 19421121

График дипломни защити ОКС магистър 01.2022

ГРАФИК за защита на дипломни работи на дипломантите от специалност „Електроенергийни системи“,  (ОКС „магистър“). Начало на заседанията на ДИК – 0900 часа

Име, презиме, фамилия

Фак. №

25.01 (сряда)

1.

Миглена Емилова Маркова

21451122

2.

Петър Маринов Панайотов

21451126

3.

Радомир Диянов Тодоров

21451127

4.

Александър Борков Гарнизов

20453143

5.

Тодор Димчев Тодоров

21451124

6.

Венцислав Райков Вълев

21451123

7.

Росен Иванов Прашанов

20453141

8.

Христиан Стефанов Стефанов

21451125

26.01 (четвъртък)

1.

Ивелина Тодорова Мирева

21451129

2.

Илиян Йорданов Гочев

21453121

3.

Мария Цветанова Сиракова

20453144

4.

Юсмюгюл Мехмед Смаил

21451121

5.

Иван Георгиев Найденов

21451128

6.

Стефан Симеонов Стефанов

20451135

7.

Боян Димитров Арнаудов

41648607

8.

Димо Петров Тодоров

20453142

Държавен изпит – поправителна сесия

ГРАФИК
за Държавен изпит на дипломантите от
специалност „Електроенергетика“, (ОКС „бакалавър“)
Поправителна сесия
Начало на писмен изпит – 08:30 часа
14.09.2022 г. (сряда)

Име, Презиме, Фамилия

Фак. №

1.

Стефан Калчев Янев

17423109

2.

Светлин Димитров Димитров

18421130

3.

Васил Христов Василев

41642106

График за защита на ДР ОКС магистър 06.2022 г.

ГРАФИК – Поправителна сесия

за защита на дипломни работи на дипломантите от специалност „Електроенергийни системи“, (ОКС „магистър“)

Начало на заседанията на ДИК – 0900 часа 28.06.2022 г. (вторник)

Име, презиме, фамилия

Фак. №

1

Кирил Стоянов Киров

41548612

2

Недко Добринов Недков

20451123

3

Лазар Трифонов Лазаров

20451134

4

Марин Сивелинов Сивов

20453121

5

Йордан Марчев Жеков

20451133

6

Стефан Симеонов Стефанов

20451135

 

Редовна и поправителна сесия за държавен изпит и дипломни защити на студентите ОКС „бакалавър“

 – редовна сесия
21.07.2022 г. – 08:30 – 13:30 – писмен изпит в 121 НУК
21.07.2022 г. – 09:00 – 814Е – защита на дипломни работи в 814Е
22.07.2022 г. – 09:00 – 814Е – устен изпит в 814Е
– поправителна сесия
14.09.2022 г. – 08:30 – 13:30 – писмен изпит в 121НУК
14.09.2022 г. – 09:00 – 814Е – защита на дипломни работи в 814Е
14.09.2022 г. – 14:00 – 814Е – устен изпит в 814Е

Към началото