Доктор

Катедра Електроенергетика има дългогодишни традиции и качество в обучението на докторанти. Свидетелство за това е оценката от акредитацията на нашата докторска програма „Електроенергийни системи“ – 9.4 от максимална 10.

Към началото