Лаборатория 710E

Лаборатория 710E

Електрически централи и подстанции

Изграждането на лабораторията започва през януари 1976 г. Изграждането се извършва със съдействието на електроенергийни предприятия от страната и с активното участие на преподаватели, специалисти и студенти от катедра „Електроенергетика“. Лабораторният комплекс е изграден, като физически модел на електрическа централа с два синхронни генератора, агрегати за собствени нужди, подстанция с комплексен товар и закрита разпределителна уредба за средно напрежение. Монтирани са реални електрически апарати в главните схеми и веригите за управление, измерване, автоматизация, защита, блокировки и сигнализация.

Към началото