Контакти

Адрес:​

Технически Университет – Варна

катедра Електроенергетика, каб. 816Е

Варна, ул. „Студентска“ № 1

България, 9010

Технически сътрудник

Инж. Янита Колева

janita_30@tu-varna.bg

Ръководител на катедрата

Доц. д-р инж. Юлиан Рангелов

y.rangelov@tu-varna.bg

Катедра Електроенергетика в социалните мрежи

Към началото