Лятна изпитна сесия ОКС магистър уч. 2019/2020

Дати за редовна и поправителна сесия за ОКС магистър летен семестър уч. 2019/2020 г.

ЕЕС (1.5 години) редовно обучение

Дисциплина Редовна сесия Поправителна сесия Преподавател
ППЕЕС (Преходни процеси в ЕЕС) 06.06.2020 г. 23.06.2020 г. доц. Рангелов хон. ас. Д. Георгиев
ПЕЕВЕИ (Производство на ел. енергия от ВЕИ) 13.06.2020 г. 25.06.2020 г. доц. Николаев ас. П. Станчев
СУЗ (Системи за управление и защита) 20.06.2020 г. 27.06.2020 г. доц. Андреев ас. Филипов
СОУ (Специални осветителни уредби) ТО – 02.06.2020 г. 22.06.2020 г. доц. В. Гюров ас. Хр. Панчев
ПЕЕО – к.п. (Проектиране на ЕЕО) 20.06.2020 г. от 13:00 ч. 27.06.2020 г. от 13:00 ч. ас. Филипов
СМТЕ (Специални материали и технологии в енергетиката) ТО – 09.05.2020 г. КР 26.06.2020 г. гл. ас. д-р Иванова гл. ас. д-р Димитрова

ЕЕМ (1.5 години) редовно обучение

Дисциплина

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподавател

ПЕЕ

(Пазар на електрическа енергия)

17.06.2020 г.

24.06.2020 г.

доц. Д. Павлова

ас. д-р С. Ахмедова

ПЕЕВЕИ (Производство на ел. ен-я от ВЕИ)

13.06.2020 г.

25.06.2020 г.

доц. Николаев

ас. П. Станчев

Управление на проекти

06.06.2020 г.

22.06.2020 г.

доц. С. Демирова

ас. Св. Дучева

УРЕЕС (Управление на режимите в ЕЕС)

20.06.2020 г.

23.06.2020 г.

доц. Тасев

ас. Филипов

УТУПР (Управление на трудовите условия и производствения риск)

05.06.2020 г.

26.06.2020 г.

гл. ас. д-р Иванова

ас. Филипов

 
Лятна изпитна сесия ОКС магистър уч. 2019/2020
Към началото