Дати за редовна и поправителна сесия за спец. ЕЕС-2г, ОКС Магистър

Редовна и поправителна сесия за студентите от спец. ЕЕС -2г., ОКС "Магистър

Дисциплина

Редовна сесия

Поправителна сесия

Час

Зала

Преподавател

ЕЦЕЕМ

21.03.2020 г.

10.04.2020 г

09:00

709Е

доц. Й. Каменов

ЕИВВТ

04.04.2020 г.

18.04.2020 г.

09:00

121НУК

гл. ас. М. Иванова

ОИРЕЕС

16.03.2020 г.

09.05.2020 г.

09:00

814Е

доц. Ю. Рангелов

РЗА

27.03.2020 г.

25.04.2020 г.

09:00

708Е

доц. Н. Николаев

Дати за редовна и поправителна сесия за спец. ЕЕС-2г, ОКС Магистър
Към началото