График за защита на дипломни работи за спец. Електроенергийни системи (ОКС магистър)

Поправителна сесия

Начало на заседанията на ДИК – 0900 часа

15. 07. 2020 г. (сряда)

Име, презиме, фамилия Фак. №
1. ВЕЛИАН ЖЕЧКОВ ЙОРДАНОВ 41848607
2. ИВАН ОЛЕКОВ ТОДОРОВ 41243614
3. ИВАН НАЧКОВ ПЕТРОВ 41848003
4. СВЕТОСЛАВ ЕМИЛОВ МИТКОВ 41848604
5. ГРЕГОР БИСЕРОВ ПЕЕВ 41848605
6. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ 41848002
7. АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ 41748612
График за защита на дипломни работи за спец. Електроенергийни системи (ОКС магистър)
Към началото