График за защита на дипломни работи за спец. Електроенергетика (ОКС балавър)

Начало на заседанията на Държавната Изпитна Комисия – 09:00 часа.

Всички дипломанти се приканват да бъдат на линия на своите компютри не по-късно от 8:30, за да може всички да си направят настройките и да стартираме заседанието навреме.

16.07.2020 г. (четвъртък)

Име, Презиме, ФамилияФак. №
1.Виктор Бориславов Димитров41442407
2.Гюран Рафет Хасан41542402
3.Иван Иванов Налбантов41542403
4.Николай Милев Михалев41542404
5.Лазар Трифонов Лазаров41542405
6.Йордан Марчев Жеков41542412
7.Мария Йончева Каменова41542413
8.Пламен Валентинов Димитров41542419
9.Стефан Йорданов Сарънедялков41642112
10.Веселин Христов Веселинов41642116
11.Цветан Василев Русев41642103

17. 07. 2020 г. (петък)

12.Недко Добринов Недков41642101
13.Веселин Петров Зарев41642102
14.Бюлент Реджеб Кадир41542414
15.Николай Красимиров Николаев41642104
16.Станислав Георгиев Станчев41642105
17.Радомир Диянов Тодоров41642109
18.Петър Маринов Радев41642111
19.Александър Димитров Александров41542415
20.Мирослав Стоянов Георгиев41542416
21.Александър Станимиров Иванов41642118
График за защита на дипломни работи за спец. Електроенергетика (ОКС балавър)
Към началото