Съобщения

График за защита на дипломни работи за спец. Електроенергетика (ОКС балавър)

Начало на заседанията на Държавната Изпитна Комисия – 09:00 часа.

Всички дипломанти се приканват да бъдат на линия на своите компютри не по-късно от 8:30, за да може всички да си направят настройките и да стартираме заседанието навреме.

16.07.2020 г. (четвъртък)

Име, Презиме, ФамилияФак. №
1.Виктор Бориславов Димитров41442407
2.Гюран Рафет Хасан41542402
3.Иван Иванов Налбантов41542403
4.Николай Милев Михалев41542404
5.Лазар Трифонов Лазаров41542405
6.Йордан Марчев Жеков41542412
7.Мария Йончева Каменова41542413
8.Пламен Валентинов Димитров41542419
9.Стефан Йорданов Сарънедялков41642112
10.Веселин Христов Веселинов41642116
11.Цветан Василев Русев41642103

17. 07. 2020 г. (петък)

12.Недко Добринов Недков41642101
13.Веселин Петров Зарев41642102
14.Бюлент Реджеб Кадир41542414
15.Николай Красимиров Николаев41642104
16.Станислав Георгиев Станчев41642105
17.Радомир Диянов Тодоров41642109
18.Петър Маринов Радев41642111
19.Александър Димитров Александров41542415
20.Мирослав Стоянов Георгиев41542416
21.Александър Станимиров Иванов41642118

График за защита на дипломни работи за спец. Електроенергийни системи (ОКС магистър)

Поправителна сесия

Начало на заседанията на ДИК – 0900 часа

15. 07. 2020 г. (сряда)

Име, презиме, фамилия Фак. №
1. ВЕЛИАН ЖЕЧКОВ ЙОРДАНОВ 41848607
2. ИВАН ОЛЕКОВ ТОДОРОВ 41243614
3. ИВАН НАЧКОВ ПЕТРОВ 41848003
4. СВЕТОСЛАВ ЕМИЛОВ МИТКОВ 41848604
5. ГРЕГОР БИСЕРОВ ПЕЕВ 41848605
6. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ 41848002
7. АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ 41748612

Лятна изпитна сесия ОКС магистър уч. 2019/2020

Дати за редовна и поправителна сесия за ОКС магистър летен семестър уч. 2019/2020 г.

ЕЕС (1.5 години) редовно обучение

Дисциплина Редовна сесия Поправителна сесия Преподавател
ППЕЕС (Преходни процеси в ЕЕС) 06.06.2020 г. 23.06.2020 г. доц. Рангелов хон. ас. Д. Георгиев
ПЕЕВЕИ (Производство на ел. енергия от ВЕИ) 13.06.2020 г. 25.06.2020 г. доц. Николаев ас. П. Станчев
СУЗ (Системи за управление и защита) 20.06.2020 г. 27.06.2020 г. доц. Андреев ас. Филипов
СОУ (Специални осветителни уредби) ТО – 02.06.2020 г. 22.06.2020 г. доц. В. Гюров ас. Хр. Панчев
ПЕЕО – к.п. (Проектиране на ЕЕО) 20.06.2020 г. от 13:00 ч. 27.06.2020 г. от 13:00 ч. ас. Филипов
СМТЕ (Специални материали и технологии в енергетиката) ТО – 09.05.2020 г. КР 26.06.2020 г. гл. ас. д-р Иванова гл. ас. д-р Димитрова

ЕЕМ (1.5 години) редовно обучение

Дисциплина

Редовна сесия

Поправителна сесия

Преподавател

ПЕЕ

(Пазар на електрическа енергия)

17.06.2020 г.

24.06.2020 г.

доц. Д. Павлова

ас. д-р С. Ахмедова

ПЕЕВЕИ (Производство на ел. ен-я от ВЕИ)

13.06.2020 г.

25.06.2020 г.

доц. Николаев

ас. П. Станчев

Управление на проекти

06.06.2020 г.

22.06.2020 г.

доц. С. Демирова

ас. Св. Дучева

УРЕЕС (Управление на режимите в ЕЕС)

20.06.2020 г.

23.06.2020 г.

доц. Тасев

ас. Филипов

УТУПР (Управление на трудовите условия и производствения риск)

05.06.2020 г.

26.06.2020 г.

гл. ас. д-р Иванова

ас. Филипов

 

Извънредно положение!

Уважаеми колеги,

На основание на въведеното извънредно положение излезе Заповед на Ректора, която споделям с Вас. Изпитите със задочниците ще се проведат след 13ти април по нов график. Студентите, редовно обучение ще получат лекции в електронен формат. Свържете се с преподавателите, чрез някоя електронна платформа (Фейсбук, Вайбър…). Магистрите също ще получите материали, за изпитите „като му дойде времето“!

Поздрави, моля пазете се и спазвайте предписанията на властите.

доц. Рангелов

Р-л кат. ЕЕ

Дати за редовна и поправителна сесия за спец. ЕЕС-2г, ОКС Магистър

Редовна и поправителна сесия за студентите от спец. ЕЕС -2г., ОКС "Магистър

Дисциплина

Редовна сесия

Поправителна сесия

Час

Зала

Преподавател

ЕЦЕЕМ

21.03.2020 г.

10.04.2020 г

09:00

709Е

доц. Й. Каменов

ЕИВВТ

04.04.2020 г.

18.04.2020 г.

09:00

121НУК

гл. ас. М. Иванова

ОИРЕЕС

16.03.2020 г.

09.05.2020 г.

09:00

814Е

доц. Ю. Рангелов

РЗА

27.03.2020 г.

25.04.2020 г.

09:00

708Е

доц. Н. Николаев

Съобщение за ОКС „Магистър“

Съобщение

Всички дипломирали се студенти, ОКС „Mагистър“ през месец януари 2020 г. от специалности „ЕСЕО“,“ЕОК“, „ЕСЕОК“, „ЕСЕОП“, „ЕТ“, „ВЕИ“, „ЕТ/ВЕИ“, „ЕЕ“, „ЕЕС“ и при Електротехнически факултет да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование  в срок от 02.03.2020 г. до 13.03.2020 г., в ст. 206Е /Деканат ЕФ/ от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа

Телефон за връзка: 052/383-527, секретар ЕФ

Към началото