Съобщение за ОКС „Магистър“

Съобщение

Всички дипломирали се студенти, ОКС „Mагистър“ през месец януари 2020 г. от специалности „ЕСЕО“,“ЕОК“, „ЕСЕОК“, „ЕСЕОП“, „ЕТ“, „ВЕИ“, „ЕТ/ВЕИ“, „ЕЕ“, „ЕЕС“ и при Електротехнически факултет да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование  в срок от 02.03.2020 г. до 13.03.2020 г., в ст. 206Е /Деканат ЕФ/ от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа

Телефон за връзка: 052/383-527, секретар ЕФ

Съобщение за ОКС „Магистър“
Към началото