Състезание „Енергетиката и Ние“

Състезание 2016

Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“ – Варна 2016

Седемдесет ученици от 9 до 12 клас, преминали успешно училищните и регионални етапи,  участваха във финала на Първото Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“, организирано от Община Варна, Регионалния инспекторат по образованието – Варна, Технически университет – Варна и Професионалната гимназия по електротехника – Варна.

Подобаващо посрещане…

Домакин на заключителния етап на 15 април беше Електротехническият факултет в Технически университет-Варна. Гостите поздрави лично Ректорът на Технически университет – Варна, проф. д-р инж. Росен Василев.

Интересът към форума, който е приемник и продължител на традициите на националната ученическа конференция „Енергия на бъдещето“, беше изключително голям – участваха средношколци от професионалните гимназии в 16 града, сред които Горна Оряховица, Стара Загора, Пловдив, Русе, Дряново, Червен бряг, Козлодуй, Севлиево, Димитровград, Габрово, Русе, Ямбол, Бургас, Варна и др. 

Регламентът на Националното състезание „Енергетиката и ние“ дава максимална свобода на учениците да изберат как да представят в рамките на 10 минути своята теза, подкрепена с презентация, доклад, макет, филм или демонстрация.

Приветствия към участниците от страна на домакините:

Макетите, които представиха учениците в снимки:

Критериите за оценка бяха пълнота, качество, приложимост на разработката и оригиналност на изпълнението. Презентациите оцени жури от представители на ТУ-Варна, Община Варна – Дирекция „Образование и младежки дейности“, РИО – Варна, Асоциацията на производителите на екологична енергия, ЕСО ЕАД – МЕР Варна,  „Енерго-Про“ ЕАД, „Вестас България“ ЕООД и „Калиакра уинд пауър“ АД.

 Залите, в които се проведоха заседанията по секции, се оказаха малки за желаещите да слушат и задават въпроси

Журитата имаха тежката задача да класират финалистите в една относително равностойна „борба“:

Всички финалисти получиха поощрения и сертификат за участие. За най-добре представилите се трима ученици от всяка секция имаше специални награди, а за класираните от първо до шесто място във всяка група – сертификат за класиране, признат за прием в ТУ-Варна в специалностите „Електроенергетика“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Топлотехника и ВЕИ“, „Електротехника и ВЕИ“ за учебната 2016/17 година.

Връчването на наградите премина с много емоции от страна на учениците, учителите и организаторите 

Денят завърши с голямо количество снимки пред Електротехническия факултет и споделяне на идеи, които да се представят през 2017 г.

Вместо заключение изказвам огромната си благодарност на всички, участващи в организацията на събитието и най-вече на доц. д-р инж. Медиха Мехмед Енвер-Хамза, която с голяма всеотдайност изнесе на плещите си най-отговорните задачи!

Към началото